WebClap(ハンドクラップシンセ)

Csound+Web Audio APIで動作するハンドクラップシンセです。(Chrome/Firefox/Edge推奨)WebClap(待機中)

 • Speed

 • Decay

 • Freq

 • Reverb

 • Level

 • WebCrapの使い方
 • Speed --- ディレイの間隔(5段階)
 • Decay -- 音の減退時間(0.1~0.9秒)
 • Freq -- バンドパス周波数(500~1500Hz)
 • Reverb -- リバーブのかかり具合(0でOFF)
 • Level -- 音量
 • Clap! -- トリガー(MIDIでも可能)